//
archives

wanita

This tag is associated with 1 post

Kedudukan Wanita Dalam Islam

Oleh: Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Ini adalah jawaban terhadap pertanyaan yang dimuat didalam majalah Al-Jail Riyadh seputar kedudukan wanita di dalam Islam. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi dan rasul yang paling mulia, Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya serta segenap orang yang menelusuri … Continue reading